ζωγραφική σε t-shirt με φθνινοπωρινή διάθεση...

handmade t-shirt ...γιατι το φθινώπορο  Κατεύτασε. (Η ιδέα αυτή δεν είναι δική μας, μια φίλη μας ζήτησε να την αναπαράγουμε!)


Δεν υπάρχουν σχόλια: